Офис:
гр. Русе 
ул. "Райко Даскалов" №23
тел./факс 082/835 128
  Цех: 
7004 Русе
ул. "Тутракан" №100 
тел.: 082/853 182
  Управител:
инж. Теодор Русев
GSM: 089/9980808
e-mail: vili_all@abv.bg